Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Płocku


nr rachunku bankowego:
27 1020 3974 0000 5902 0076 7905


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL27 1020 3974 0000 5902 0076 7905